Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

ΔΣ ΟΠΑΚΕ

Αυτοί είναι που σήμερα υλοποιούν τα ρουσφέτια των παρατάξεων που τους διόρισαν: ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, Αγωνιστική Συνεργασία.


1. Πρόεδρος: Σιατιρλής Μιχαήλ, ΠΑΣΚΕ
2. Αναπλ. Πρόεδρος: Μανωλόπουλος Γεώργιος, Αγων. Συνεργασία
3. Γεν. Γραμματέας: Λυκάκης Γεώργιος, ΔΑΚΕ
4. Αναπλ. Γεν. Γραμ/τεας: Βασίλαινας Περικλής, ΠΑΣΚΕ
5. Γραμ. Οικονομικών: Παπαζαχαρόπουλος Ζαχαρίας, ΔΑΚΕ
6. Μέλος: Αλεξάκης Ιωάννης, DT (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΕ)
7. Μέλος: Βασιλοπούλου Ευαγγελία, DT (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΤΕ)
8. Μέλος: Γκρίτζαλης Κωνσταντίνος, ΔΑΚΕ
9. Μέλος: Καστραντάς Αλέξανδρος, ΠΑΣΚΕ
10. Μέλος: Παπαδάκης Κωνσταντίνος, ΠΑΣΚΕ
11. Μέλος: Σακκής Ιωάννης, ΔΑΚΕ

Αυτοί και οι παρατάξεις τους ευθύνονται για όσα απαράδεκτα βιώνουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: